Polityka prywatności serwisu: marcinwrobel.pl:

ONLINE ROKSANA SYC (marcinwrobel.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta ONLINE ROKSANA SYC i użytkownika serwisów należących do ONLINE ROKSANA SYC obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://marcinwrobel.pl /polityka-prywatnosci/

Właściciel strony marcinwrobel.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu oraz subskrybenta listy mailingowej obowiązuje Polityka Prywatności znajdująca się na stronie marcinwrobel.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ONLINE ROKSANA SYC nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swojego serwisu, listy mailingowej i kursów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać i nie zapisywać się na listę mailingową, należącą do właściciela: ONLINE ROKSANA SYC, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez właściciela: ONLINE ROKSANA SYC.

Dane Osobowe:

W czasie korzystania z serwisów należących do ONLINE ROKSANA SYC możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania strony internetowej. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, których te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów:

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez ONLINE ROKSANA SYC wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator płatności (np. PayPal). W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
Subskrypcja na liście mailingowej

Zapisanie się na listę mailingową na stronie marcinwrobel.pl i wszystkich jej podstronach, wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony marcinwrobel.pl. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi informacje związane z działalnością na strony marcinwrobel.pl.

Niezapowiedziane Wiadomości:

ONLINE ROKSANA SYC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości ONLINE ROKSANA SYC rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów ONLINE ROKSANA SYC.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ONLINE ROKSANA SYC.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Marketing:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Media Społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Zbigniew Syc – Sztuki Walki, prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Jawne Dane Osobowe:

Dane osobowe podane na serwisach należących do ONLINE ROKSANA SYC przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. ONLINE ROKSANA SYC nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze:

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do ONLINE ROKSANA SYC i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez ONLINE ROKSANA SYC nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka):

Niektóre obszary serwisów należących do ONLINE ROKSANA SYC (marcinwrobel.pl) mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.
Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do ONLINE ROKSANA SYC.

Wyłączenie Odpowiedzialności:

Firma ONLINE ROKSANA SYC stworzyła markę marcinwrobel.pl, aby pomagać czytelnikom. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co podajemy na naszych stronach. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Informacje i porady zamieszczane w serwisie, oraz świadczone w ramach zakapowanych przez czytelnika świadczeń opracowywane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, jednakże ze względu na specyfikę świadczeń czytelnik powinien mieć na uwadze również poniższe okoliczności:

– stosowanie określonych metod i rodzajów treningu może być wykluczone, lub wręcz szkodliwe w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranego treningu, spośród oferowanych w ramach Serwisu przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań Użytkownika co do stosowania wybranego treningu.

– uprawianie sportu, w tym również trening sztuk walki wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Użytkownika i w związku z realizowanym treningiem występują dodatkowe dolegliwości Użytkownik powinien zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.

– użytkownik powinien ściśle stosować się do indywidualnych planów treningowych oraz pozostałych zaleceń Trenera , które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Trenerem. Zmiany dokonywane samodzielnie przez Użytkownika mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.

– stosowanie się przez Klienta do porad, oraz prowadzenie treningów zgodnie z zaleceniami ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu, nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów w ściśle określonym czasie.

Zawarte w serwisach moje własne artykuły oraz nagrania i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

ONLINE ROKSANA SYC oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Zmiany Polityki:

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 marca 2022 r.

© Copyright 2023 - Marcin Wróbel - Horyzont Zdarzeń

Sprawdź moje social media: